Scroll to top

Regulament Intern

REGULAMENTUL INTERN AL CLUBULUI GYMOTION STUDIO

1. Acest document reglementează termenii și condițiile generale, valabile pentru toate tipurile de abonamente sau modalități de acces și utilizare a facilităților și echipamentelor specifice aflate în incinta studioului Gymotion Studio. Regulamentul în vigoare este stabilit pentru desfășurarea normală a activitaților și ocupațiilor membrilor clubului, pentru ocrotirea sănătății lor, precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei încăperilor și echipamentelor clubului.

2. Clientul/Utilizatorul/Membrul/Abonatul: reprezintă orice persoană fizică și/sau juridică care deține un abonament valabil în cadrul studioului Gymotion. În cazul persoanelor juridice titulare de abonament, persoanele fizice expres indicate de către acestea ca fiind beneficiare ale abonamentelor vor avea aceleași drepturi și obligații ca și persoanele juridice semnatare ale Contractului de Prestari Servicii. Totodată, persoanele ce beneficiază de facilitățile studioului Gymotion în baza unei invitații din partea unui membru al Gymotion vor avea aceleași drepturi și obligații ca și persoanele semnatare ale prezentului contract. Invitațiile primite de la un membru sunt valabile o zi lucrătoare în baza actului de identitate al invitatului.

3. Programul de funcționare al Gymotion este următorul:

Luni – Vineri: 07:00 – 22:00

Sâmbătă 08:00 – 13:00.

Clubul își rezervă dreptul de face modificări ale serviciilor și programului de funcționare, având obligația să anunțe orice modificare cu 24 de ore înainte.

4. Tarifele practicate de Gymotion se găsesc la recepția clubului sau pe site-ul oficial: www.gymotion.ro.

Conducerea clubului își rezervă dreptul de a modifica tarifele existente.

Conducerea clubului își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care au avut vreodată abonamentul anulat.

5. Plata serviciilor se realizează la recepția clubului sau prin virament bancar.

Cuantumul abonamentului/ședinței se încasează în lei, sub formă de numerar, prin card bancar sau altă forma legală de plată convenită de comun acord. După încasarea contravalorii serviciilor oferite, rambursarea banilor este posibilă prin compensarea sumei în cauză cu alte servicii sportive stabilite de comun acord. Costul serviciilor precum și durata lor, a produselor comercializate pot fi modificate în conformitate cu decizia administrației clubului.

Membrii care achită preţul abonamentului în numerar sau pe bază de carte de credit la data semnării abonamentului vor primi cardul de membru de îndată ce abonamentul va fi semnat de persoana desemnată şi autorizată de către Gymotion.

Membrii care achită preţul abonamentului prin virament bancar trebuie să efectueze plata în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, calculate de la data emiterii facturii proformă de către Gymotion. Cardul de membru va fi eliberat ulterior de către Gymotion, în baza prezentării de către membru a documentelor justificative, care să ateste efectuarea plăţii.

În cazul în care solicitați factură fiscală avem rugamintea să o solicitați pe loc personalului de la recepție. După data plății abonamentelor nu se vor mai emite facturi.

Abonamentul se consideră valabil încheiat numai după semnarea tuturor documentelor necesare şi achitarea în întregime de către membru a accesului la serviciile comandate şi va fi în vigoare doar pe perioada pentru care contravaloarea a fost efectiv achitată, doar pentru acele servicii indicate în factură/bon fiscal.

Sumele plătite de către membri cu titlu de preţ al abonamentului, reprezentând acces la serviciile comandate, nu se restituie indiferent dacă membrul utilizează efectiv sau nu serviciile menţionate în abonament pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia.

Accesul membrilor Gymotion se face doar la serviciile achitate anterior.

După expirarea perioadei inițiale de valabilitate a abonametului Gymotion își rezervă dreptul de a refuza participarea la servicii până la achitarea contravalorii noului abonament.

6. În momentul aderării dvs. în rândurile abonaților Clubului, veți primi un QR code personal. În cazul în care nu aveți QR codeul la dvs. intrarea se face pe baza actului de identitate pentru verificarea valabilității abonamentului. Sunteți rugați să vă prezentați la intrare în club.

7. Clubul nu-și asumă responsabilitatea pentru lucrurile personale lăsate în afara vestiarului. Este în totalitate interzisă păstrarea cheilor pentru accesul viitor. Nepredarea cheii la încheierea ședintei sau pierderea acestora îndreptățeste clubul să perceapă penalități / taxă pentru acoperirea costurilor de achiziție și a manoperei de înlocuire a yalei.

8. Clubul nu-și asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția lucrurilor personale lăsate sau uitate în vestiar, săli, precum și pentru bunurile de valoare. Clubul nu își asumă răspunderea pentru mașinile clienților aflate în parcare.

9. Accesul neînsoțit de către personalul calificat al Gymotion în incinta facilităților, precum și la echipamente se poate face doar în urma semnării unui Contract de Prestări Servicii, între club și solicitantul persoană fizică și/sau juridică care și-a exprimat anterior intenția fermă de a deveni temporar membru Gymotion.

10. Membrul clubului are dreptul de a primi recomandări de la personalul calificat cu privire la utilizarea echipamentelor sportive. Membrul clubului este obligat să utilizeze în mod adecvat echipamentele sportive, contrar el își asumă răspunderea pentru expunerea la accidente sau traumatisme ce pot surveni în urma utilizării necorespunzătoare a echipamentelor. Persoana care plătește o intrare (ședință) trebuie să respecte prezentul regulament, având aceleași drepturi și obligații ca și membrii clubului.

11. În cazul deteriorării echipamentului sportiv sau al unui bun al clubului, persoana în cauză suportă toate cheltuielile pentru înlăturarea deteriorărilor produse de către el echipamentului sportiv sau bunului în cauză.

12. În cazul în care un utilizator pătrunde în incinta clubului și/sau folosește echipamentele fără utilizarea QR code-ului în conformitate cu reglementările prezente sau permite accesul unei alte persoane în incintă fără permisiunea conducerii sau personalului angajat, acesta riscă suspendarea sau anularea permisiunii de acces în incinta studioului Gymotion. În plus, este direct și în exclusivitate răspunzător de orice consecință negativă ca urmare a faptelor sale.

13. În cazul în care se întrerupe energia electrică, rugăm clienții din sală să-și întrerupă activitatea, iar în cazul în care pana de curent este pe termen mai lung, sunt rugați să urmeze luminile de EXIT spre ieșire. În caz contrar, nu ne asumăm responsabilitatea pentru apariția eventualelor incidente. Dacă intreruperea apei menajere sau energiei electrice este cauza a unor lucrări neplanificate sau a unei avarii, veți fi înștiințați de aceste situații în timp util.

14. În cazul în care beneficiarul abonamentelor de tip ședințe rămâne la o ședință consecutivă, în funcție de tipul de abonament va plăti o ședința suplimentară sau i se va marca o nouă ședință ca fiind efectuată.

15. Întreruperea abonamentului se operează numai în baza unei Cereri de întrerupere.

Beneficiul suspendării abonamentului nu poate fi acordat retroactiv.

Orice tip de abonament lunar este valabil 30 de zile de la data optată și nu se prelungește.

Abonamentele valabile 3 luni se prelungesc cu 7 zile la cerere.

Abonamentele valabile 1 an se prelungesc cu 30 zile la cerere.

Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării abonamentului, Gymotion este îndreptăţită să execute anumite lucrări de construcţie, extindere, modificare, menţinere, reparare, înlocuire, curăţenie şi reamenajare, necesare bunei funcţionări sau impuse de legislaţia în vigoare sau de orice contract la care proprietarul clubului este parte.

Pe perioada desfăşurării respectivelor lucrări, este posibil ca, pentru perioade de timp rezonabile, să existe unele limitări/restricţii cu privire la accesul membrului în incinta studioului. În acest caz, Gymotion va informa membrul în timp util.

Pentru perioada de timp când accesul la facilitățile Gymotion va fi în totalitate restricționat toate abonamentele se vor prelungi cu echivalentul perioadei de restricție.

Membrul a luat la cunoștință faptul că pentru zilele de Sărbători Legale se poate dispune de o întrerupere a activității în incinta clubului, pentru care nu va fi îndreptăţit să solicite studioului Gymotion o diminuare a valorii abonamentului sau orice alt fel de compensaţie.

Prin semnarea prezentului abonament, membrul declară că dispoziţiile abonamentului nu sunt contrare voinţei sale.

18. Clientul este obligat să aducă la cunoștința instructorilor posibilele probleme medicale avute. Clubul nu-și asumă răspunderea daca motivul înrăutățirii stării dvs. de sănătate este rezultatul nerespectarii regulilor de utilizare a echipamentelor de antrenament..

19. În scopul securității membrilor și invitaților clubului este interzis în mod categoric purtarea cu sine de armă albă, de foc sau cu gaze. Distribuirea și consumul băuturilor alcoolice, narcoticelor și fumatul în incinta clubului este interzisă.

20. Accesul este interzis în incinta clubului:

 • Persoanelor sub influența alcoolului sau drogurilor;
 • Persoanelor cu aspect respingător sau în haine murdare;
 • Persoanelor cu boli infecțioase;
 • Persoanelor care nu dețin încălțăminte de schimb.
 • Copiii sub 14 ani au acces numai însoţiţi şi supravegheaţi de părinți! Este strict interzis accesul minorilor neînsoțiți sau nesupravegheați.

21. Abonamentul se poate anula în următoarele condiții :

 • nerespectarea prezentului regulament;
 • folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și un comportament care să prejudicieze imaginea clubului;
 • nerespectarea, în mod repetat, a observațiilor instructorilor;
 • săvârșirea de infracțiuni;
 • consumul de droguri, alcool și a substanțelor interzise în activitățile sportive (pentru mărirea parametrilor fizici și performanța organismului) ;
 • nerespectarea tipului de abonament pentru care a optat ;
 • declararea datelor eronate în fișa de înscriere;
 • înstrăinarea cardului propriu unei alte persoane cu scopul de a se folosi de servicii în locul acesteia.

22. Clubul își rezervă dreptul de a filma și fotografia în scop publicitar, la oricare din activitățile desfășurate. În incinta clubului este interzisă filmarea și fotografierea fără o acceptul administrației Gymotion.

23.  Reguli privind Clasele de grup

 • Abonamentele pentru clasele de grup sunt valabile 30 de zile și nu se prelungesc.
 • Participarea la clasele de grup este posibilă doar pe bază de programare, care se poate efectua pe site-ul www.gymotion.ro sau din aplicație cu 7 zile zile înainte până la minim 60 MINUTE înainte de începerea clasei.
 • În cazul atingerii nr. maxim de persoane pentru o clasă, se mai pot realiza programări pe waiting list. Dacă vreți să renunțați la o programare sunteți obligat să anulați programarea pe site cu minim 2 ore înainte, altfel ședința va fi considerată efectuată.
 • Programările la clasele de grup se anulează cu cel mult 2 ore înainte (în cazul claselor de după amiază) și ora 22:00 (în cazul claselor de dimineață), altfel clasa se consideră efectuată și se scade din abonament.
 • Înainte de participarea la clasa de grup, membrul este obligat să își facă check-inul.

Reguli privind Antrenamentele Private

 • Abonamentul de 4 ședințe este valabil 4 săptămâni de la data primei ședințe și nu se prelungește/
 • Abonamentul de 8 ședințe se prelungește cu cel mult o săptămână în cazuri excepționale (probleme de sănătate, situații neprevăzute).
 • Antrenamentele personale se anulează cel târziu cu 12 ore înainte. Altfel, antrenamentul se consideră efectuat și se scade din abonament.
 • Dacă instructorul lipsește mai mult de 1 sesiune, antrenamentele se fac cu alt instructor.
 • În cazul recuperărilor, se fac cu același instructor în funcție de disponibilitate iar in caz contrar, se propune un alt instructor.

Vă rugăm să frecventați clasele conform orarului stabilit, fără întârzieri. Accesul în cadrul claselor nu este permis după ora de începere a acestora. Întarzierea la sedință este periculoasă, iar  antrenorul are dreptul de a nu admite intrarea clientului la clasă.

Accesul în sală se face doar cu încălțaminte curată !

Selectarea și utilizarea programului audiovizual și muzical este exercitată de către instructor.

Conducerea clubului își rezervă dreptul de a introduce noi puncte în regulament, specificând data modificării și afișând pe site-ul www.gymotion.ro forma actualizată.

Aprobat,

Conducere Gymotion Studio

Sună pentru o clasă demo