Scroll to top

Politica de Confidențialitate

Prin prezenta Politică de confidențialitate propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit in continuare GDPR).

Cine suntem noi?

Eco Washlab SRL, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J12/1516/2017, având cod fiscal 37371032, în calitatea sa de Operator prelucrează date cu caracter personal prin intermediul website-ului www.gymotion.ro .
Datele noastre de contact sunt:
E-mail: contact@gymotion.ro
Tel: 0743 752 929

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personale Gymotion Studio, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului.

Datele cu caracter personal sunt:

  • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
  • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
  • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
  • Exacte și actualizate în termen;
  • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
  • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția impotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Care sunt tipurile de date prelucrate si scopul prelucrarii?

Prin intermediul formularului de contact disponibil pe website sunt prelucrate următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail si alte date cu caracter personal incluse în conținutul mesajului transmis.

Nu vă utilizăm datele pentru a va transmite comunicari de marketing decât dacă optați in mod expres pentru o astfel de comunicare. Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveti la dispoziție o opțiune simplă de a va dezabona (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment.

Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locatia, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookie.

Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor?

Datele dumneavoastra sunt prelucrate în baza acceptării modulelor cookie la momentul accesării website-ului, precum și in baza consimțământului oferit cu ocazia transmiterii formularului de contact.

Care este durata prelucrării?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerintelor legale.

Cui transmitem datele cu caracter personal?

După caz, în baza unor acorduri de protecție a datelor cu caracter personal, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii de marketing.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Măsuri de protecție și garanții

Gymotion Studio implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevazute de catre GDPR:

Dreptul de acces;
Dreptul de rectificare;
Dreptul la ștergere;
Dreptul la restrictionarea prelucrării;
Dreptul la portabilitate;
Dreptul la opozitie a prelucrării;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteti contacta prin e-mail la adresa contact@gymotion.ro

Sună pentru o clasă demo